top of page

Astu ühingu liikmeks

Ühingu põhikirjalised EESMÄRGID

1.1.1.      Vaktsiinikahjustusega laste vanemate ja täiskasvanute ühendamine, toetamine ja huvide kaitse

1.1.2.      Ühiskonna teadlikkuse tõstmine vaktsiinidest, loomulikust immuunsusest ja terve olemisest

1.1.3.      Laste ja täiskasvanute tervise kaitsmine vaktsiinide soovimatute kõrvalmõjude eest

1.1.4.      Riiklike otsuste mõjutamine vaktsiinide osas

1.1.5.      Eestlaste tervisekäitumise looduslähedasemaks muutmisele kaasa aitamine

Ühingu põhikirjalised TEGEVUSED

1.1.1.      Vaktsiinikahjustusega laste vanemate ja täiskasvanute ja teiste teemast huvitunute koondamine, suhtlusvõrgustike loomine ja haldamine

1.1.2.      Reklaam, koolitused ja teavitustöö erinevatele sihtgruppidele

1.1.3.      Materjalide koostamine, publitseerimine ja jagamine

1.1.4.      Uurimistööd, küsitlused, analüüsid

1.1.5.      Vaktsiinikahjustuse juhtumite nõustamine

1.1.6.      Eksperthinnangute ja õigusabi organiseerimine

1.1.7.      Ühingu sihtgrupi õiguste esindamine kolmandate isikute ees ning Juhatuse otsusel kohtus

1.1.8.      Rahvusvaheline koostöö

1.1.9.      Vahendite hankimine ja annetuskampaaniate, heategevusürituste korraldamine ning tasuliste teenuste osutamine

1.1.10.  Võimalusel ja Juhatuse otsusel Ühingu sihtgrupile materiaalse abi, sotsiaaltoetuste või muude rahaliselt hinnatavate soodustuste jagamine nende elukvaliteedi parandamiseks

1.1.11.  Majandustegevuse teostamine

1.1.12.  Muud tegevuste läbiviimine eesmärkide saavutamiseks

TAGAME ÜHINGU LIIKMETE NIMEKIRJA SALASTATUSE!

Teie nimi ja ankeedi andmed on konfidentsiaalne info, mida kolmandatele isikutele ei avaldata.

AASTANE LIIKMEMAKS ON IGA LIIKME POOLT VABALT VALITUD SUURUSES.

Võid valida liikmemaksu suuruse vastavalt enda toimetulekule. 

Liikmemaksu ülekande andmed leiad ühingu Toeta! lehelt SIIN.

Ülekande selgitusse kirjuta "Liikmemaks".

ÜHINGU LIIGE VÕIB KAASA LÜÜA ÜHINGU TEGEVUSTES.

Oma soovist panustada ühingu tegevustesse anna teada e-mailil olepalunteadlik@gmail.com

Võtame ühendust kui leiame Teie soovile vastava töö. Eriti oodatud on tõlkijad ja subtiitrite tegijad ja vaktsiinikahjustuse nõustajad värsketes juhtumites. Vajame ka vaktsiinidest teadlikke arste, häid PR spetsialiste, uudiste rubriigi koostajaid, reklaami-inimesi, avalikke kõneisikuid, jt.

Panustamine oma tööga ühingu tegevustes toimub vabatahtlikkuse alusel.

ÜHINGU PÕHIKIRI TÄISMAHUS AVANEB SIIN

LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS

Soovin astuda Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühingu liikmeks

Avaldus koosneb kahest osast. Klikkige palun MÕLEMAID nuppe!

Märgi all kastides enda ja oma laste vaktsineerimise staatus:

Mina ise
Laps 1
Laps 2
Laps 3
Laps 4
Kas olete kogenud vaktsiini kõrvalmõjusid?

Täname!

Luban mulle saata ühingut ja vaktsiine puudutavaid materjale

Täname!

bottom of page