top of page

Haigekassa maksab perearstidele lisatasu ligi 2,4 miljonit eurot

03.07.2017 (ajaleht Pealinn) 

 

Haigekassa maksab kvaliteedisüsteemis osalenud perearstidest 494 perearstile lisatasuna välja kokku 2,4 miljonit eurot.

"Arendame koostöös Eesti Perearstide Seltsiga kvaliteedisüsteemi järjepidevalt ning hea on näha, et igal aastal on kasvanud nii osa võtnud kui heade tulemuste eest lisatasu saanud perearstide arv," ütles haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross pressiteate vahendusel, vahendas BNS.

"Meie jaoks on prioriteediks arendada perearstiabi ehk esmatasandit ning aina enam tähelepanu pöörata ennetustegevustele ja inimeste hea tervise säilimisele. Kvaliteedisüsteem aitab meil seda jälgida ning parendada," lisas ta.

Möödunud aasta tulemuste eest saavad lisatasu 61,7 protsenti kõigist kinnitatud nimistuga töötavatest perearstidest. Alates 2009. aastast on igal aastal tulemuse saavutanud arstide osakaal tõusnud. Maksimaalse võimaliku punktisumma ehk 640 punkti saavutas 124 perearsti. Aastate lõikes on enim hea tulemuse saavutanud perearste Pärnu piirkonnas.

Erialase lisapädevuse ehk perearsti ja pereõe erialane sertifitseerimise, tavaraseduste jälgimise, pisikirurgiliste operatsioonide teostamise eest saab lisatasu 249 perearsti.

Kvaliteedi lisatasu maksab haigekassa välja ühekordse maksena. Indikaatorite täitmise eest on perearstil võimalik saada maksimaalselt 6441,92 eurot juhul kui keskuses töötab ka teine pereõde.

Perearstide kvaliteediindikaatorite süsteemi arendab haigekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga ning see rakendati 2006. aastal. Süsteem aitab perearstil analüüsida oma tegevust ning samuti annab see võimaluse võrrelda oma tulemusi teistega, et välja selgitada need valdkonnad, mis enam arendamist vajavad.

Kvaliteediindikaatoriteks on tegevused, mis on suunatud ennetustegevustele, krooniliste haiguste ägenemiste vältimisele ja tüsistuste ärahoidmisele. Valitud on haigusrühmad, mille mõju elanike tervisele on suurim, nagu näiteks kõrgvererõhktõbi ja suhkurtõbi.

Perearstide punktisüsteem:

https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/perearstid/2019_vajalikud_holmatused.pdf

bottom of page